เปิดตัวอันซีนอุโมงค์ปั่นจักรยาน “อุโมงค์นาคราช”

งานนมัสการพระธาตุพนม ปีนี้บริจาค ยอดทะลุ 22 ล้าน

พระองค์แสน

ล่องเรือสำราญในแม่น้ำโขงนครพนม

วัดศรีเทพประดิษฐาราม

พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

วัดธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์

รอยพระพุทธบาทเวินปลา

งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2557

งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2555

กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

จ.นครพนมนำสินค้า OTOP รุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม-คำม่วน

นครพนม หนาวสุดของภาค 14.0 องศา

พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์

พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิด วันอังคาร

พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์