หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ตำนาน”พญาศรีสัตตนาคราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครพนม !!

“พญาศรีสัตตนาคราช” แลนด์มาร์คอันศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครพนม

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวน้ำตกตาดขาม หลังฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครพนม

ภูผาแดงแหล่งท่องเที่ยวใหม่นครพนม

แห่พิสูจน์ผาเป้าอ.นาแกแหล่งเที่ยวใหม่นครพนม

เปิดตัวอันซีนอุโมงค์ปั่นจักรยาน “อุโมงค์นาคราช”

พระองค์แสน

ล่องเรือสำราญในแม่น้ำโขงนครพนม

วัดศรีเทพประดิษฐาราม

พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)

วัดธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์

รอยพระพุทธบาทเวินปลา

พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์

พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิด วันอังคาร

พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์

พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิด วันจันทร์