อำเภอนาแก


อำเภอนาแก

คำขวัญอำเภอ  ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ 
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   204 ม.4 ถ.มัธยมจันทร์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 
หมายเลขโทรศัพท์   0-4257-1250 
หมายเลขโทรสาร  0-4257-1250 
  
ข้อมูลทั่วไป 
 
 1.ประวัติความเป็นมา อำเภอนาแกเดิมชื่อ “เมืองกบิล”  ซึ่งถูกข้าศึกรุกรานและกวาดต้อนราษฎรจนหมดสิ้น กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาถึงมีชนกลุ่มหนึ่ง  อพยพมาจากประเทศลาว มีนายเพีย ตาดูด เป็นหัวหน้า  ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านต้นแหน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก  ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นเมืองใหญ่  บึงน้ำเต็มไปด้วยต้นสะแกจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า 
“นาแก”  
2.เนื้อที่/พื้นที่ 660 ตร.กม. 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม 3 ฤดู ฤดูร้อน (ก.พ.พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูหนาว (ต.ค.-ม.ค.)  
 
 ข้อมูลการปกครอง 
  1.ตำบล…….12…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง 
2.หมู่บ้าน….140…. แห่ง 4.อบต……..12 … แห่ง 
 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา  
2.อาชีพเสริม ได้แก่  ทำสวนยางพารา 
รับจ้าง  
3.จำนวนธนาคาร 
  มี 3 แห่ง ได้แก่
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาย่อยนาแก  โทร. 0-4257-1209
ธนาคารออมสิน  สาขานาแก  โทร.  0-4257-1229
ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-4257-1121-3
 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง 
 
 ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา  โทร. 0-4257-1253-4
ร.ร.นาแกพิทยาคม  โทร.0-4257-1238,00-4257-1284
ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา  โทร.0-4258-3113,0-4258-0353,0-4258-3058
ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล  โทร.0-4257-1459
ร.ร.ธรรมกรวิทยานุกูล  โทร.0-4255-1028,0-4257-1161,0-4257-1338
  
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ  สาขาวิทยบริการ จังหวัดนครพนม  โทร. 0-4257-1409 
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
  วัดภูพานอุดมธรรม(วัดภูพานดานสาวคอย)  ต.นาแก
วัดถ้ำพระเวส  ต.นาแก
อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ  ต.นาแก
อ่างเก็บน้ำห้วยโท  ต.หนองบ่อ  อ.นาแก
ถ้ำภูวัด  ต.พุ่มแก
วัดส้างพระอินทร์  ต.พุ่มแก
อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำต่าง  ต.พุ่มแก
สวนสาธิตโครงการทฤษฎีใหม่ ต.พุ่มแก
ดอนตาทอง  ต.หนองสัง
อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยอำเภอนาแก
  
 
 ด้านประชากร  
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 74,942  คน 
2.จำนวนประชากรชาย รวม 36,884  คน 
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 38,058 คน 
4.ความหนาแน่นของประชากร 113.55 คน/ตร.กม. 
 
 ด้านการคมนาคม 
  1.ทางบก  – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  223,2033,2104
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  –
– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  – 
2.ทางน้ำ  – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  –
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  – 
3.ทางอากาศ  – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  – 
 
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  105
ไม้กวาดดอกหญ้า
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ไวน์ผลไม้
มะพร้าวเผาน้ำหอม,วุ้นมะพร้าว
ขนมนางเล็ด
ผ้ามุก
กล้วยฉาบ
จักสานไม้ไผ่ – กระติบข้าว,เครื่องใช้ในครัวเรือน
  
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ลำน้ำก่ำ
ลำน้ำบัง
ลำห้วยก้านเหลือง
ลำห้วยหว้าน
ลำห้วยยาง
ลำห้วยแสง
  
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  โรงสีนาแกพงษ์เจริญ ต.นาคู่