ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม

ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม และจังหวัดสุรินทร์

 

ชื่อดอกไม้   ดอกกันเกรา

ชื่อสามัญ   Anan, Tembusu

ชื่อวิทยาศาสตร์    Fagraea fragrans Roxb.

วงศ์         LOGANIACEAE

ชื่ออื่น       กันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

ลักษณะทั่วไป

       ต้นสูงประมาณ 20–30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี

 

การขยายพันธุ์      โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม   เติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด             ป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้แหล่งน้ำใน ประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, พม่า, เวียดนาม และประเทศไทย