เที่ยวบินกรุงเทพฯ – นครพนม

 

 

สายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินเดียวที่บินจากกรุงเทพมหานครมายังนครพนม สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน โทร 1318 หรือ 02-900-9955

ตารางการบิน
http://www.nokair.com/s1000_obj/contents/html/th-TH/FlightSchedule.html?sCity=DMK&eCity=KOP&period=201008&x=36&y=16