รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนครพนม

 

48120 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
48120 ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
48120 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
48120 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
48120 พนอม ท่าอุเทน นครพนม
48120 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
48120 รามราช ท่าอุเทน นครพนม
48120 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
48120 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
48110 กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48110 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
48110 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48110 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48110 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
48110 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48110 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
48110 ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
48110 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
48110 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48110 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48110 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
48130 ก้านเหลือง นาแก นครพนม
48130 คำพี้ นาแก นครพนม
48130 นาแก นาแก นครพนม
48130 นาคู่ นาแก นครพนม
48130 นาเลียง นาแก นครพนม
48130 บ้านแก้ง นาแก นครพนม
48130 พระซอง นาแก นครพนม
48130 พิมาน นาแก นครพนม
48130 พุ่มแก นาแก นครพนม
48130 สีชมพู นาแก นครพนม
48130 หนองบ่อ นาแก นครพนม
48130 หนองสังข์ นาแก นครพนม
48140 ดอนเตย นาทม นครพนม
48140 นาทม นาทม นครพนม
48140 หนองซน นาทม นครพนม
48180 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
48180 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม
48180 นางัว นาหว้า นครพนม
48180 นาหว้า นาหว้า นครพนม
48180 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
48180 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
48140 นาเข บ้านแพง นครพนม
48140 นางัว บ้านแพง นครพนม
48140 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
48140 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
48140 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
48140 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
48160 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
48160 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
48160 โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48160 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48160 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48160 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48160 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม
48160 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48190 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
48190 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
48190 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
48190 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
48000 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48000 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
48000 คำเตย เมืองนครพนม นครพนม
48000 ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48000 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
48000 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48000 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48000 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
48000 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม
48000 โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
48000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48000 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48000 หนองแสง เมืองนครพนม นครพนม
48000 อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48170 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
48170 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม
48170 นาขาม เรณูนคร นครพนม
48170 นางาม เรณูนคร นครพนม
48170 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48170 เรณู เรณูนคร นครพนม
48170 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
48170 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม
48130 โคกสี วังยาง นครพนม
48130 ยอดชาด วังยาง นครพนม
48130 วังยาง วังยาง นครพนม
48130 หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม
48150 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48150 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
48150 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
48150 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
48150 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48150 โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
48150 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48150 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48150 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม