หมากเสียดพลูยา

 


หมากเสียดพลูยา

 

 


                        หมากเสียดพลูยา   การละเล่น   หมากเสียดพลูยา   เป็นเกมการเล่นในหมู่คนหนุ่มสาวที่ไปร่วมงานศพ   ซึ่งชาวบ้านทั่วไปในจังหวัดนครพนมนิยมเล่ากันมาแต่ครั้งอดีต   แต่ปัจจุบันใกล้จะเลือนหายไปบ้างแล้ว   เนื่องจากไม่มีผู้สนใจแล่นเกมประเภทนี้   ทั้ง ๆ ที่เป็นเกมการเล่นที่สนุกสนานไม่มีพิษมีภัย   ตรงกันข้ามกลับสร้างให้ผู้เล่นได้ฝึกสมาธิความมั่นแน่วแน่ได้ด้วย   จึงเป็นที่น่าเสียดายหากเกมการละเล่นประเภทนี้ได้เลือนหายไปทั้ง ๆ   ที่ผู้คิดเกมการเล่นประเภทนี้ได้คิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้                        อุปกรณ์การเล่น   หมากที่ชาวบ้านใช้กิน   เสียดที่ใช้กินกับหมาก พลู   ยาสูบ                           ผู้เล่น   ใช้ผู้เล่นตั้งแต่   2   คนขึ้นไปจะแบ่งเป็นทีมคละชายหญิง   หรือแบ่งทีมชาย   หญิงก็ได้                        วิธีการเล่น   ก่อนเล่นต้องเสี่ยงทายกันก่อนว่า   ทีมใดหรือใครจะเป็นฝ่ายเล่นก่อนเมื่อได้ผู้เล่นแล้วก็ต้องตกลงเรื่องกติกา   ผู้แพ้จะต้องทำอะไรตอบแทนเช่น   ฟ้อนรำ   กินเหล้า   เขกเข่า   ตีมือด้วยซีกไม้สีเสียดหรือทำสิ่งต่าง ๆ ตามแต่จะสัญญากัน                        เริ่มเล่น   วางหมาก   เสียดพลู   ยาสูบไว้ตรงหน้าผู้เล่นแต่ละอย่างวางไม่ห่างหรือใกล้กันจนเกินไป   ผู้เล่นกางฝ่ามือและคว่ำฝ่ามือไว้เหนือสิ่งของทั้ง   4   อย่าง   ใช้มือส่ายไปมาหรือวนเหนือสิ่งของตลอดเวลา   ผู้ที่ไม่ได้เล่นก็จะเป็นผู้พูดว่า   หมาก   เสียด   พลู   ยา   หมาก   เสียด   พลู   ยา   ไปเรื่อย ๆ   หรือจะพูดสลับคำเป็นหมากยาเสียดพลู   ก็ได้   เพื่อเป็นการก่อกวนสมาธิให้ผู้เล่นที่กำลังใช้มือหมุนวนอยู่เหนือสิ่งของให้เสียสมาธิ   เมื่อพูดก่อกวนนานพอสมควรแล้วก็ชี้ชัดลงไปโดยกำหนดสิ่งของเพียงอย่างเดียวโดยเร็วดัง ๆ เช่น   ว่า   พลู   หรือยา   หรือหมาก   ก็กำหนดได้ผู้เล่นจะต้องใช้ฝ่ามือตะครุบลงไปให้ตรงกับกองสิ่งที่กำหนดทันทีอย่าชักช้า   ถ้าตะครุบได้ตรงก็ถือว่าผ่านไม่ถูกลงโทษ   แต่ฝ่ายที่พูดจะต้องถูกลงโทษแทนตามที่สัญญา   การทำโทษจะทำโทษทันที   ถ้าหากสัญญาหรือมีกติกาว่าไม่เล่นเป็นทีมให้เล่นเป็นรายบุคคลก็ผลัดเปลี่ยนกันไป   ใครตะครุบไม่ถูกก็ทำโทษเป็นรายคน   ใครมีสมาธิดีก็รอดพ้นจากการทำโทษ                        ประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้จากการละเล่น   สร้างความสามัคคีในหมู่คณะผู้เล่นสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เล่นถึงขั้นนำไปสู่ความรักได้   ก่อให้เกิดความสนุกสนาน   ลดความโศกเศร้าในงานศพลงได้บ้าง   ฝึกให้ผู้เล่นเกิดสมาธิ   ไม่ใจอ่อนตามกระแสการก่อกวนจากคนรอบข้าง   เป็นการสอนให้ผู้เล่นยอมรับในกติกาและข้อตกลง   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยเป็นการละเล่นที่ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง   หมากเสียดพลูยาจึงเป็นการละเล่นของผู้ใหญ่หรือคนหนุ่มสาวที่น่าจะร่วมอนุรักษ์และสืบทอดไว้   เพราะสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมาก   งานศพส่วนใหญ่จะมีเพียงการเล่นไพ่   ไฮโล   ซึ่งเป็นการพนันที่นำความหายนะมาสู่ครอบครัวเท่านั้น