หมากเสือกินหมู


หมากเสือกินหมู


                        หมากเสือกินหมู   กิจกรรมการละเล่นในงานศพที่นิยมเล่นกันมากในหมู่ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกประเภทหนึ่งก็คือ   หมากเสือกินหมู   ซึ่งมีอุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกันกับหมากฮอส   แต่มีวิธีการเล่นและเบี้ยเล่นแตกต่างกัน   คนรุ่นหลังอาจไม่เคยเล่นหมากเสือกินหมูเนื่องจากเป็นการเล่นที่มีข้อห้ามเช่นห้ามนำไปเล่นในบ้านของคนปกติทั่วไป   ให้เล่นเฉพาะในบ้านที่มีศพอยู่เท่านั้นและเมื่อนำศพไปฌาปนกิจแล้ว แม้ว่าที่บ้านนั้นจะมีการคบงันหรืออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพอีกคืนหนึ่งก็ห้ามนำหมากเสือกินหมูมาเล่นอีกเด็ดขาด   เพราะถือว่าขะลำหรือผิดฮีตครอง   ต้องถูกผู้เฒ่าผู้แก่ต่อว่า   แม้จะมีข้อยกเว้นบางอย่างอยู่บ้าง   เช่น   หากนำไปเล่นนอกบ้าน   เช่น   ทุ่งนา   หรือที่อื่น   นอกเขตปริมณฑล   บ้านเรือนของชาวบ้านก็ตาม   ผู้คนก็ไม่อยากเล่นเพราะเกรงจะเกิดอัปมงคล   จึงทำให้การเล่นหมากเสือกินหมูนับวันจะสูญหายไปจากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม
                        ความเป็นมา   การเล่นหมากเสือกินหมูไม่ปรากฏหลักฐานประวัติผู้คิดค้นไว้ให้ทราบ   แต่เป็นเกมการละเล่นที่นิยมในหมู่ผู้ชาย   เพราะได้ใช้ความคิดกลเม็ดในการหลบหลีกหรือการตัดสินใจเสี่ยงเข้าแลกเพื่อความอยู่รอดนำไปสู่ชัยชนะให้ได้
                        กติกา   เบี้ยเสือกินเบี้ยหมูได้   เบี้ยหมูกินเบี้ยเสือไม่ได้   แต่สามารถเกิดปิดทางเดินหมากของเบี้ยเสือให้ทางตันได้   เบี้ยหมูสามารถให้ลงในช่อง   2   ตัวพร้อมกันได้   ถ้าเสือกินหมูหมดเสือชนะ   ถ้าหมูปิดทางเดินของเสือได้หมูชนะ   วิธีที่เสือกินหมูได้คือ   หมูปล่อยให้มีช่องว่างให้เสือข้างไปลงและกินหมูได้
                        อุปกรณ์การเล่น   กระดานตาราง   16   ช่อง   ไม่มีการลงลายตามช่องเหมือนหมากฮอส   เบี้ยหรือหมากเสือมี   4   ตัว   หมู 12   ตัว
                        วิธีการเล่น   เบี้ยเสือทั้ง   4   ตัว   จะวางไว้ที่ช่องหัวมุมทั้ง   4   เบี้ยหมูให้ผู้เล่นถือไว้แล้วทยอยวางลงทีละตัว   หรือพร้อมกัน   2   ตัว ก็ได้   ลงตามช่องปิดไม่ให้เสือมีทางเดินได้การวางเบี้ยหมูลงจะต้องหลีกไม่ให้มีช่องว่างซึ่งเสือจะข้ามหมูไปลงที่ช่องว่าง   ถือว่ากินหมูได้   เบี้ยหมูที่ถูกกินจะถูกยกออกมา   ที่เหลือก็เล่นต่อไป   เบี้ยเสือก็พยายามเดินหาทางข้างกินเบี้ยหมูให้ได้   ผลแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายใดเดินหาทางข้างกินเบี้ยหมูให้ได้   ผลแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายใดเดินหมากได้ดีกว่า   เช่น   เสือกินหมูหมดหรือหมูปิดทางให้เสือตายได้ เป็นต้น
                        ประโยชน์ที่ได้จากการละเล่น   ให้เกิดความสนุกสนานในหมู่ผู้เล่น   และผู้ชมให้รู้จักยอมรับในกฎกติกาที่สังคมกำหนด   ให้เกิดความคิดและทักษะการแก้ปัญหาในการเล่น   ให้เป็นผู้มีเหตุผล   ว่าเกมการเล่นประเภทนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่ผู้เล่นและผู้ชมบ้าง   ให้เป็นผู้รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา   รู้แพ้รู้ชนะ   ฝึกให้เป็นผู้มีวัฒนธรรม   ไม่หมกมุ่นในการพนัน
            ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนค่านิยมในการละเล่นเห็นชอบไปตามกระแสของวัฒนธรรมชาติตะวันตกมากกว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ที่บรรพบุรุษได้คิดค้น   และวางพื้นฐานไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อ   กลับถูกมองข้ามไม่พื้นฟูหรืออนุรักษ์ไว้   จึงเป็นที่น่าเสียดายของดีที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านกำลังจะสูญหายไป