พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองญาติเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำขนาดกลาง มีการจัดแสดงสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมาย เช่น ตู้ปลาขนาดใหญ่ที่แสดงพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงทั่วไปและชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์ อุโมงค์ลอดใต้ตู้ปลาที่สามารถชมความเคลื่อนไหวของปลาได้จากภายในอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่ เป็นต้น ภายในตัวอาคารยังประกอบไปด้วยจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัยขนาด 50 ที่นั่ง และสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ที่นี่จึงนับเป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทันสมัยและมีประโยชน์อย่างยิ่ง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง

ราคาบัตรเข้าชม เด็ก 20 บาท

ผู้ใหญ่ 30 บาท

 

ฟรี!!! -เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

-ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป -ผู้พิการ -พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี

 

#เปิดให้บริการทุกวัน ⏰เปิดตั้งแต่เวลา: 08.30-16.30 น. การแสดงโชว์ดำน้ให้อาหารปลา วันเสาร์-วันอาทตย์ รอบ 11.00-14.00 น. #สอบถามเพิ่มเติม: 042-530780