ขอเชิญ ร่วมปฏิบัติบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม 2562

ขอเชิญ ร่วมปฏิบัติบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนก่อนสิ้นปี ๒๕๖๒ โดย กำหนดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐เป็นต้นไป ถึงเช้าวันที่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๗.๐๐น.ทำบุญตักบาตร หน้าองค์พระธาตุพนม