สวนผลไม้นครพนมคุณภาพพ่อค้ารับชื้อถึงสวน

เกษตรชาวอำเภอปลาปาก นครพนม ปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุค ประสบผลสำเร็จพ่อค้ารับชื้อถึงสวน

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอปลาปากเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีนายใหม่ พัฒนประสิทธิ์ชัย เกษตรอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปากร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งสวนไม้ผลของนายเจริญ ศรีสุธรรม เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ได้มีการวางระบบการปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย และสละ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 17 ไร่ ในส่วนของเงาะและลำไยได้ให้ผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการตลาดปัจจุบันมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับผลผลิตถึงภายในสวนของลุงเจริญทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นที่สวนไม้ผลแห่งนี้นับเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น

 

ปัจจุบันลุงเจริญ ได้พิสูจน์และทดลองปลูกไม้ผลหลายชนิดบนพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้อย่างน่าพอใจ นับว่าเป็นเกษตรอีกรายหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพัฒนาการผลิตจนสามารถประสบความสำเร็จด้านการปลูกไม้ผลในพื้นอำเภอปลาปาก หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผู้สนใจไปเยี่ยมชม สวนลุงนาย – ยายเต่า ได้ทุกวัน