แห่พิสูจน์ผาเป้าอ.นาแกแหล่งเที่ยวใหม่นครพนม

นนท.แห่พิสูจน์ ผาเป้า อ.นาแก แหล่งท่องเที่ยวใหม่นครพนม เส้นทางประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นฐานที่มั่น พรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต

 

ที่ จ.นครพนม ยังมีประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เดินทางไปพิสูจน์เที่ยวชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ ผาเป้า ภูผาแดง บนยอดเขาภูพานน้อย อุทยานแห่งชาติภูผายล เขตพื้นที่ บ้านโพนงาม หมู่ 6 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ พึ่งค้นพบ ที่มีความสวยงามไม่แพ้ภูกระดึง และยังเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มสหาย

พรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต ซึ่งมีความสวยงามที่สามารถชมวิวบนหน้าผา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 เมตร สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพาน และธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม ในพื้นที่ 4 จังหวัด มี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่รวมกว่า 5 แสนไร่ ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว นอกจากจะมีผาเป้า ผาแดง จุดชมวิวที่สวยงาม ยังมีถ้ำหิน รวมถึงน้ำตก และมีหินอุโมงค์ขนาดใหญ่ ที่มีความสวยงาม รวมถึงธรรมชาติป่าเขา ลานหิน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน สามารถเดินเที่ยวชมได้

โดยสามารถเดินทางจาก ถนนสกลนคร – นาแก เข้าไปยัง ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม เข้าไปยังสถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูผายล ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นจะต้องเดินทางในเส้นทางปีนเขา ที่สามารถเดินทาง หรือใช้รถยนต์ออฟโรด เข้าไป ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวผาเป้า ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาเส้นทาง ให้สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้สะดวก ทำให้ในช่วงนี้ ในช่วงวันหยุด ได้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ด้วยการ ปั่นจักรยาน และใช้รถยนต์ออฟโรด เพื่อขึ้นไปพิสูจน์ ความสวยงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูผายลโทร 089-896-348-8