นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวน้ำตกตาดขาม หลังฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครพนม

หลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม ทำให้ปริมาณน้ำบนเฉพาะภูลังกาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำตกตาดขาม วนอุทยานแห่งชาติแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านแพง ไดัรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมความงามของน้ำตกหลังจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาน้ำมีปริมาณน้อย

น้ำตกตาดขาม ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูลังกา หมูที่ 6 ตำบลนางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม เกิดจากลำธารหลายสายบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก และบริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆ มีสถานที่ให้นั่งปูเสื่อรับประทานอาหาร การเดินทาง ห่างจากถนนสาย 212 บ้านแพง – นครพนม เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น โดยทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้เตรียมพร้อมในการจัดสถานที่รองรับประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงนี้ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตราย รวมถึงตรวจสอบเฝ้าระวังน้ำป่าไหลลาก ป้องกันอันตรายกับนักท่องเที่ยว และคอยดูแลใกล้ชิดสำหรับผู้ที่ลงเล่นน้ำ

 

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Theep Chaiphuwong
เพจพี่ก๊อต รายงาน