นครพนมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ชาวนครพนม ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

 

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก จ.นครพนม ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก จ.นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยประชาชน ในพื้นที่ จ.นครพนม ต่างซาบซึ้งที่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ร่วมกันทั้ง 12 อำเภอ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา เป็นครูต้นแบบ นำไปสอนการประดิษฐ์ให้กับประชาชน ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน สร้างโอกาสให้ประชาชน ทุกพื้นที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการ