ตร.นครพนมฝึกบุคลากรเพื่อช่วยนักท่องเที่ยว

ที่โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.ศ.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เช่น ด้านการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกกระทำละเมิด ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านการช่วยเหลือเมื่อนักท่องเทียวประสบภัยต่าง ๆ ปัญหาด้านการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม ดังนั้นการได้อาสาสมัครหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว มาร่วมสร้างเครือข่ายและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะช่วยเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ดี สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน