พระองค์แสน

 

ที่ตั้ง

วัดพระธาตุเรณู   ตำบลเรณู   อำเภอเรณู   จังหวัดนครพนม

หลักฐาน

พระองค์แสน   หรือหลวงพ่อองค์แสนเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองมีน้ำหนักถึง 10 หมื่น   มาตราชั่งที่ใช้ในท้องถิ่นคือ 1 หมื่นเท่ากับ 12 กิโลกรัม   10 หมื่นจึงเท่ากับ 120 กิโลกรัม   แต่การนับปัจจุบัน 10 หมื่น เท่ากับ 1 แสน   จึงเป็นที่มาของชื่อ   พระองค์แสน   เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าว 50 เซนติเมตร   สูง 50 เซนติเมตร   ปางสมาธิ   พระพักตร์เป็นแบบลาว   ขมวดพระเกศาเล็ก   พระรัศมีเป็นเปลว   อายุกว่า  100 ปีขึ้นไป    พระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันหล่อพระองค์แสนขึ้นเพื่อจะให้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยพิบัติข้าศึกศัตรูหมู่อมิตร เป็นนิมิตหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนที่เคารพนับถือ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้ได้ทำไร่ทำนากันทั่วไป และเมื่อถึงวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีพิธีอัญเชิญพระองค์แสนแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและสรงน้ำด้วย