ล่องเรือสำราญในแม่น้ำโขงนครพนม

ล่องเรือสำราญในแม่น้ำโขงนครพนม  ท่าเรือตั้งอยู่เขื่อนริมแม่น้ำโขงของลานกันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมบรรยากาศความงดงามของ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง เรือจะเริ่มล่องออกจากฝั่งหน้าตลาดอินโดจีนไปทางทิศเหนือ ผ่านหอนาฬิกา ชุมชนเมืองเก่า ชมทิวทัศน์ ทิวเขาฝั่งลาว จนถึงวัดนักบุญอันนา จากนั้นวนกลับเลาะริมฝั่งลาว ผ่าน ด่าน ตม.ลาว โรงแรมริเวอร์เรีย  โรงแรมแม่น้ำโขง  และแผนกท่องเที่ยวแขวงคำม่วน  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  เหมาลำ  1,000 บาท รับผู้โดยสารได้ประมาณ 60 คน ติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลเมืองนครพนม โทร. 0 4251 1535, 08 1392 1251