วัดศรีเทพประดิษฐาราม

วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่บนถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติ เป็นที่ประดิษฐานของ พระแสง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับ พระศุกร์ พระเสริม และหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆ โบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิ และพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่จันทร์ เขมมิโย (พระเทพสิทธาจารย์)  พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ และที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารที่สร้างขึ้นใน พ.ศ.2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ