พระเนาว์ พระพุทธรูปโบราณ

พระเนาว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ไม่ปรากฏใครเป็นผู้สร้างมานานเท่าไหร่ เป็นพระพุทธรูปที่มีอานุภาพมาก เป็นที่ที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในท้องถิ่นมมากกว่า 25 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม และกิ่งอ.นาทม อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว ขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่สิมวัดพระเนาว์ บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เมื่อบูรณสิมในยุคแรก ประมาณ พ.ศ.2441 มีผู้พบเห็นดวงแก้ว หลายดวง หลายสี (ฉัพพรรณรังสี) เสด็จออกจากสิมพระเนาว์ไปทางลอยไปทางทิศใต้แล้วทิศเหนือ แล้วก็เสด็จกลับคืนเข้าไปในสิมอีกอยู่เสมอมิได้ขาดสาย เชื่อกันว่าเป็นการแสดงอภินิหารให้ปรากฏของ “พระบรมสารีริกธาตุ” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษา และนอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าเฝ้ารักษามิให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปขุดค้นหาวัตถุโบราณในบริเวณนั้นได้ เพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังเป็นภัยแก่ตนเองอีกด้วย

เป็นที่เลื่องลือกันอยู่เสมอว่า ถ้ามีเหตุติดขัด มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตถ้ามีความเคารพ มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในท่านแล้วเข้าไปกราบสักการะขอพรให้ช่วยเหลือ จะประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกคน ทุกครั้งไป แต่ห้ามกระทำแบบท้าทายโดยเด็ดขาด นอกจากจะไม่สำเร็จผลอะไรแล้วยังเป็นภัยอ้นตรายแก่ตนเองด้วย

พระเนาว์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะยุคล้านช้าง เนื้อหินทราย ต่อมาถูกหุ้มด้วยปูน และมีพระพุทธรูปคู่บารมีอีก 2 องค์ คือพระแก้ พระบาง ประดิษฐานอยู่ในสิมพระเนาว์มาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรม ไตร-ลาว ราว พ.ศ.2100-2200