หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

 


หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

 

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เป็นหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แก่ชาวนครพนม เมื่อคราวย้ายกลับ ปิตุภูมิประเทศเวียดนาม สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 สูงประมาณ 50 เมตร อยู่ติดริมแม่น้ำโขง