พระแสง

ที่ตั้ง 

อยู่ในพระอุโบสถวัดศรีเทพ   อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม

ประวัติ   

พระแสงเป็นพระประธานที่โบสถ์วัดศรีเทพ   ประวัติจากการบอกเล่าของพระราชสุทธาจารย์   เจ้าอาวาสวัดศรีเทพ   ว่าสร้างโดยพระราชธิดา   แห่งอาณาจักรลานช้าง   มีทั้งหมด 4 องค์ คือ   พระเสริม   พระศุกร์   พระใส   พระแสง        ในสมัยที่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์หนีข้าศึกล่องลงไปทางใต้โดยนำพระศุกร์   และพระแสงลงไปด้วยปรากฏว่าเรือที่พระศุกร์ประดิษฐ์ฐานอยู่ได้จมลงที่เวินพระศุกร์ในเขตอำเภอโพนพิสัย   เจ้าอนุวงศ์จึงได้นำแต่พระแสงมาจนถึงเมืองนครพนม   ภายหลังได้นำไปซ่อนไว้ในถ้ำในเมืองมหาชัยก่องแก้ว   แขวงคำม่วน   ต่อมาทางกรุงเทพฯ สืบทราบ   จึงให้เจ้าเมืองนครพนมนำส่งกรุงเทพฯ   แต่เกวียนที่นำไปไม่สามารถนำไปได้   จึงประดิษฐานไว้ที่วัดป่า   ต่อมาจึงย้ายมาที่วัดศรีเทพ