จ.นครพนมนำสินค้า OTOP รุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม-คำม่วน

วันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสินค้า OTOP หลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เมื่อเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วต้องซื้อติดมือกลับไปฝากคนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่ง ที่มีทั้งใช้ตกแต่งร่างกาย ตกแต่งบ้านเรือน เสื้อผ้าก็จะมีลวดลายเฉพาะของแต่ละชนเผ่าให้เลือก อาหารก็มีรสชาติอร่อย รวมถึงเครื่องใช้ครัวเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จึงได้นำพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดไปเปิดตลาดจำหน่ายสินค้ายังเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน นครพนม-คำม่วน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2560

 

 

สำหรับสินค้าที่นำไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ มีมากถึง 54 บู๊ท ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านคำสี อุดทิวงศ์ รองเจ้าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพี่น้องชาวเมืองท่าแขกที่มาให้การต้อนรับและจับจ่ายซื้อหาสินค้าตามความต้องการของแต่ละบุคคลเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ OTOP ของนครพนมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นำมาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย

 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555