ตลาดอินโดจีน นครพนม

 

“ตลาดอินโดจีน”เป็นแหล่งซื้อของฝาก เพราะมีสินค้าจากประเทศอินโดจีน อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ มาวางขาย โดยตลาดอินโดจีนแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรตอนใต้(สำหรับการเที่ยวชมแม่น้ำโขง จะมีเรือชมแม่น้ำโขงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 และ 18.00น. ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.30, 14.30, 17.00 และ 18.00น. ค่าบริการ 40 บาทต่อคน เรือเหมา 1,000 บาทต่อชั่วโมง)