ดานสาวคอย

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาว่า  สมัยก่อนเทือกเขาภูพานนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก  มีสัตว์ป่ามากมายต้นไม้เขียวขจีในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีลานหินมากมาย  และมีลานหินลานหนึ่งที่มีความร่มเย็น  ซึ่งเป็นที่ที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งนัดเจอกัน  ความรักของทั้งคู่กำลังบานสะพรั่งและเป็นความรักที่บริสุทธิ์  ความรักของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นสวยงามเหมือนถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ  เนื่องมาจากชายหนุ่มผู้เป็นคนรัก  นั้นเกิดมาในครอบครัวที่มาฐานะยากจนมากๆ  แต่เขาก็รักคนรักของเขาด้วยใจที่บริสุทธิ์   ผู้เป็นฝ่ายหญิงก็ไม่เคยรังเกียจหรือดูถูกฝ่ายชายเลย  มีแต่ทวีความรักให้ฝ่ายชายมากขึ้นทุกวัน  แต่ความรู้สึกของพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ได้คิดเหมือนที่ลูกสาวของตนคิด  เขาจึงอยากได้ลูกเขยรวยและเหมาะสมกับฐานะของตน  พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางความรักของลูก  โดยไม่ยอมให้สองคนนั้นได้พบเจอหน้ากันเลย  แล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้น  เมื่อฝ่ายหญิงได้เขียนจดหมายไปให้ฝ่ายชาย โดยฝากไปกับคนใช้ที่บ้าน   เพื่อนัดเจอกันที่ลานหินบนภูเขาที่นัดเจอกันเป็นประจำ  แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงได้กำชับและย้ำกับคนใช้ทุกคนว่า  ถ้าผู้เป็นลูกสาวตนฝากของให้ใครต้องเอามาใ้ห้ตนดูก่อน  ผู้ที่เอามาให้ดูจะได้รับรางวัลอย่างงาม  เมื่อถึงวันเวลาตามที่นัดหมาย ฝ่ายหญิงก็ได้ไปรอตามนัด   และก็รอจนแล้วจนเล่าชายคนรักก็ไม่มา  ฝ่ายหญิงเสียใจมากที่ชายคนรักไม่มาตามนัดจึงได้ตรอมใจตาย  ณ หน้าผาแห่งนั้น

จนเมื่อหลายวันผ่านไป  ผู้เป็นพ่อแม่รู้สึกเอะใจเหตุใดลูกสาวจึงไม่ยอมกลับบ้าน  จึงส่งคนออกตามหา  และก็พบเพียงร่างไ้ร้วิญญานของลูกสาว    เมื่อชายคนรักรู้ข่าวจึงเสียใจมาก  เขาไปที่หน้าผาแห่งนั้น  แล้วกระโดดหน้าผาตายตามหญิงคนรักไป

หลายปีผ่านไป  ก็ได้มีพระธุดงค์ผ่านไปแถวนั้นและได้ปักกรดบำเพ็ญภาวนาที่หน้าผาแห่งนั้น  พระธุดงค์เห็นเป็นที่ี่ัเหมาะสมที่จะเป็นวัด  จึงได้ไปบอกบุญแก่ชาวบ้านมาสร้างวัด  และวัดนั้นก็ได้ชื่อว่า  ” วัดดานสาวคอย ” และปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ว่า   ” วัดภูพานอุดมธรรม ” และเกิดเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา  เรียกว่า   ” บ้านดานสาวคอย”
ดานสาวคอยเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครนพนม  ดานสาวคอยตั้งอยู่ติดเชิงเขาของเทือกเขาภูพาน  เป็ํนหมู่ที่ตั้งชื่อตามตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาช้านาน  ” ดาน ”  ในที่นี้หมายถึง  หินดินดานหรือลานหินนั้นเอง