หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม

ที่ตั้ง  :   
บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม การเดินทางจากตัวจังหวัดนครพนม จะมีทางหลวงแผ่นดินสาย 22 ไปยังจังหวัดสกลนครและเลยไปจนถึงจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย 22 ทางซ้ายจะเห็นป้ายบอกว่าไปหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านท่านโฮ ที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็เก่าแก่ จำลองเท่าแบบเดิมไว้ทุกประการ หากไปจากตัวเมืองถึง กม.238 บ้านนาจอก จำอยู่ฝั่งซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตสุดทาง จะพบป้ายบอกไว้ว่า แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์บ้านนาจอก 450 เมตร เมื่อเลี้ยวซ้ายตรงป้ายไปแล้วจะผ่านศาลเจ้าพ่อตายเงือง เลยไปนิดนึงทางฝั่งซ้ายเช่นกัน คือบ้านที่เคยเป็นที่พักของท่านโฮ จิ มินห์ อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม

ประวัติความเป็นมา  :
สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความหลากหลายในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชากรบางกลุ่มบางเหล่ามีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์เป็นการเฉพาะ ที่เด่นชัดได้แก่ ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชน 7 เผ่า จากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดนครพนม สำหรับประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ที่มีความสำคัญคือ เรื่องราวการเคลื่อนย้าย ของประชากรชาวเวียดนามที่เข้ามาอาศัย อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในยุคของสงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนามโดยเฉพาะในชุมชนบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ ได้เดินทางเข้ามา พึ่งพระบรมโพธิสมภารประเทศไทยอยู่นานถึง 7 ปีมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ เป็นศูนย์ประสานงาน วางแผนการกอบกู้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศส

อาคาร สถานที่  :
หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านท่านโฮ ที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็เก่าแก่ จำลองเท่าแบบเดิมไว้ทุกประการส่วนบ้านที่เคยเป็นที่พักของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีเวียดนามเป็นบ้านชั้นเดียว ลี้ภัยมาอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2466-2472 ยังมีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดย ท่านโฮจิมินห์เหลืออยู่ หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้าน มีห้อง 2 ห้อง
มีเพียงเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว มีเสื้อผ้าวางบนชั้น ห้องกลางมีโต๊ะ เก้าอี้ยาว มีประวัติท่านโฮจิมินห์ติดไว้รอบห้อง มีรูปปั้นครึ่งตัว

การจัดแสดงภายใน  :

เป็นการรวบรวมสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติและเรื่องราว ที่สำคัญของอดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตของอดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ ในช่วงพำนักอยู่ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม บ้านท่านโฮ ที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็เก่าแก่ จำลองเท่าแบบเดิมไว้ทุกประการ ส่วนบ้านที่เคยเป็นที่พักของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีเวียดนาม รวมถึงการสร้างบ้านท่านโฮจำลอง เป็นบ้านชั้นเดียว ลี้ภัยมาอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2466-2472 ยังมีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดยท่านโฮจิมินห์เหลืออยู่ หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้าน มีห้อง 2 ห้อง มีเพียงเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว มีเสื้อผ้าวางบนชั้น ห้องกลางมีโต๊ะ เก้าอี้ยาว มีประวัติท่านโฮจิมินห์ติดไว้รอบห้อง มีรูปปั้นครึ่งตัว

ลักษณะพิเศษที่เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อชุมชน  :

อดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ เป็นเหมือนจุดรวมใจของชาวเวียดนาม การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนาจอก นอกจากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว จะเป็นการส่งเสริมมิตรภาพไทย – เวียดนาม ทั้งระดับรัฐบาลและระดับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย  ปัจจุบันชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเวียดนามจำนวนมากสนใจจะเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว เพราะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองสำหรับชาวเวียดนาม  ปัจจุบันชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคกลาง คือกรุงเทพฯ และพัทยา  หากพัฒนาบ้านนาจอกตามแนวคิดดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ให้เดินทางมาอีสานมากขึ้น