พระอุโบสถของ วัดบวรสถานสุทธาวาส(วังหน้า) ในอดีต

 

พระธาตุพนมจำลอง ตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถของ วัดบวรสถานสุทธาวาส(วังหน้า) ในอดีต(กรอบสีเหลือง) ในรูปตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งได้พังลงมาเมื่อปี พ.ศ.2503  และได้รื้อออก  ทำให้ไม่มีหลักฐานของตัวเจดีย์พระธาตุพนมจำลองให้ได้เห็นในปัจจุบัน  แต่ยังโชคดีที่มีรูปใบนี้เป็นหลักฐานการยืนยันว่าพระธาตุพนมจำลองที่วังหน้า มีจริง  ไม่ใช่เอาพระของวังหน้าไปเที่ยวยัดว่าเป็นกรุของพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม

ขอบคุณที่มา http://wrsytc3.blogspot.com/2012/12/130.html