ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ โครงการนำพระธาตุพนมสู่มรดกโลก 2560

      เมื่อวันที่ 30 มค. 60 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเอกสารการนำเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ PHRA THAT PHANOM,ITS RELATED HISTORIC BUILDING AND ASSOCIATED LANDSCAPE เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ในเดือน ก.ค.60 ณ เมืองคราเคา สาธารณรัฐโปแลนด์  ที่ห้องกันเกรา ชั้น5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

     ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าเปิดเผยว่า สำหรับการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญและได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะขับเคลื่อนพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก ซึ่งในขณะนี้จังหวัดได้มีการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุพนมและในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงตั้งแต่แม่น้ำโขงขึ้นมาจนถึงลานพระธาตุพนม องค์พระธาตุพนม การเป็นโบราณสถานที่เป็นความเก่าแก่ จะมีการขุดค้นเพื่อหาข้อมูลมาอธิบายประกอบถึงความเป็นมาที่กล่าวอ้างว่ามีการก่อสร้างมากว่า 2,000 ปี ประเพณีการกราบไหว้สักการบูชา ในเดือน 3 ซึ่งทุกๆปีจะมีคนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก

   ด้าน รศ.ดร.ประวิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนม จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 โดยได้เชิญกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของยูเนสโก เข้ามาประชุมที่มหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 28 ประเทศ เชื่อมั่นว่าการเชิญนักวิชาการจากต่างชาติมาร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระธาตุพนม เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าสู่การเป็นมรดกโลกต่อไป

“ตอนนี้การประชาสัมพันธ์ เรื่องของการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลก จะมีการเผยแพร่เป็นระยะ ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และเหตุผลในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยการจัดระบบการนำเสนอให้เป็นไปตามขั้นตอนและเพิ่มชุดข้อมูลให้เป็นไปมาตรฐานวิชาการเพื่อนำส่งคณะกรรมการพิจารณา และในช่วงเร็วๆนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของพระธาตุพนม หลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ สู่สาธารณะ ในงานนมัสการพระธาตุพนม ในวันที่ 4 -12 กุมภาพันธ์ 2560” รศ.ดร.ประวิต กล่าว


  ขอบคุณภาพข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.นครพนม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

 ดีเจหนุ่มก๊อต สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม ผู้จัดทำรายการสวัสดีนครพนม FM 107.75 MHz รายงาน