ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นครพนมกลับมามีชีวิต ชีวา..

             โครงการ ” ถนนคนเดิน ” ของเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มมีมาตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554  จัดขึ้น   ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้รับวัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศส และเวียดนามมีหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฏ “บ้านริมโขง” ที่เก่าแก่เกือบ 100 ปีให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนมได้เห็นความสำคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต

โดยดำริของ นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จึงได้มีโครงการ  ถนนคนเดินขึ้นทุกวันศุกร์   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง    หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดนครพนม นครพนม อย่าลืมแวะสัมผัส และ เดินจับจ่ายซื้อของที่ระลึกได้นะครับ..