สถาปัตยกรรม วัดใต้เมืองไชยบุรี


สถาปัตยกรรม วัดใต้เมืองไชยบุรี

วัดใต้เมืองไชยบุรี
                        ที่ตั้ง   ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตตำบลไชยบุรี   อำเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม  
                        หลักฐาน   ปัจจุบันเป็นวัดร้าง   มีโบราณสถานเหลืออยู่ คือ   โบสถ์   1   หลังก่ออิฐถือปูนหลังคามุงสังกะสี   หันหน้าไปทางทิศตะวันออก   มีลายปูนปั้นรูปช้างประดับอยู่ที่ผนังด้านข้างประตูทางเข้าข้างละ   1   รูป     ที่หน้าจั่วมีเลขระบุปี   พ.ศ. 2461   (หรือ   2462)   เป็นปีที่สร้างส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอาคารศาลาการเปรียญ   1   หลัง   เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคามุงสังกะสีลักษณะเป็นอาคารโปร่ง   จากรูปแบบการก่อสร้างแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
                        อายุ    พ.ศ. 2461   (หรือ 2462)