สถาปัตยกรรม วัดศรีบุญเรือง


สถาปัตยกรรม วัดศรีบุญเรือง

 วัดศรีบุญเรือง
                        ที่ตั้ง   บ้านนางัว   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม
                        หลักฐาน   เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูน   ฐานเตี้ย   หันหน้าไปทางทิศเหนือ   หลังคาทรงจั่ว   ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ   ตัวอุโบสถได้รับการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด   เดิมภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ถูกทาสีทับไปแล้ว
                        อายุ   สร้างเมื่อ   พ.ศ.   2486