สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์ชัย


สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย
        ที่ตั้ง   บ้านนางัว   ตำนางัว   อำเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม
        หลักฐาน   เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูนฐานเตี้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก   หลังคาทรงจั่ว   เดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้   ปัจจุบันมุงด้วยสังกะสี   มีมุขยื่นด้านหน้า   หน้าบันทั้งด้านหน้าด้านหลังและผนังรอบนอกมีการตกแต่งลวดลายต่าง ๆ   ซุ้มมุขเป็นรูปวงโค้ง   มีชานยื่นออก   เป็นบันไดขึ้นด้านหน้า   2   ข้าง   ราวบันไดเป็นปูนปั้นรูปพญานาค   หน้าต่างด้านข้างด้านละ   2   ช่อง   สภาพอุโบสถได้รับการซ่อมแซมใหม่เมื่อไม่นานมานี้
        อายุ    สร้างเมื่อ   พ.ศ. 2480 – 2486