สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์คำ


สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์คำ

                       สถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม   หมายถึงสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ   สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญ   ที่แสดงถึงสถานภาพของชุมชน   สถาปัตยกรรมบางแห่งมีลักษณะโดดเด่นสวยงามอาคารบางแห่ง    ในจังหวัดนครพนม   มีรูปแบบของอาคารที่นิยมสร้างในประเทศอาณานิคมของตะวันตก   เช่น   ลาว    เขมร    เวียดนาม   และแพร่ความนิยมเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงเช่นกัน
                        อาคารประเภทนี้จะสร้างอยู่ในช่วงประมาณปี   พ.ศ. 2440 – 2460   มีทั้งอาคารสถานที่ราชการ   บ้านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   โบสถ์   (สิม)   กุฏิ    และศาลาการเปรียญ   เช่น
                        วัดโพธิ์คำ
                        ที่ตั้ง   บ้านน้ำก่ำ   ตำบลน้ำก่ำ   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม
                        หลักฐาน   สิมทึบก่ออิฐปูนฐานไม่สูง   หันหน้าไปทางทิศตะวันออก   หลังคาทรงจั่ว   เดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ   ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ   หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปเทพนม   ในซุ้มโค้งด้านหลังประดับกระจก   บันไดขึ้นด้านหน้าด้านเดียว   ราวบันไดนาคปูนปั้น   กรอบประตูหน้าต่างทำเป็นซุ้มวงโค้ง   ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง   พุทธประวัติพระมาลัย   รามเกียรติ์   ภาพบุคคลขี่ม้าแต่งกายแบบตะวันตก   สร้างโดยช่างญวน   พร้อมพระเณรและชาวบ้านน้ำก่ำ
                        อายุ   พ.ศ. 2476