นครพนม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พื้น ที่อ.เรณนคร


นครพนม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พื้น ที่อ.เรณนคร

นครพนม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พื้น ที่อ.เรณนคร

      เมื่อวันที่ 18 มค.60 เวลา 09.00  น.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหน.ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดย รร.แห่งนี้ สมาคมรัฐวิสาหกิจ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บมจ.ทีโอที) ได้สร้างอาคารมอบให้ด้วย วันนี้ มีส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมออกโครงการกว่า 170 หน่วยงาน

 

      ขณะที่ ทีโอที ธาตุพนม ร่วมออกโครงการ พื้นที่ขยายอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงFTTx ด้วย