จังหวัดนครพนม จัดโครงการยกระดับและ​พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว​จังหวัดนครพนม


จังหวัดนครพนม จัดโครงการยกระดับและ​พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว​จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม จัดโครงการยกระดับและ​พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว​จังหวัดนครพนม

    เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ม.ค.60 ที่ริมเขื่อนแม่น้ำโขงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร เขเตเทศบาลเมืองนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูฯมิภาคอินโดจีนรองรับAECในกิจกรรมปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงทัศนยภาพริมแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ซึ่ง จังหวัดได้สนับสนุนงบพัฒนานครพนม ให้คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม ดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ตั้งแต่เดือน ส.ค.2559 ในพื้นที่ 2 แห่ง คือ พื้นที่หน้าตลาดอินจีนตั้งแต่ลานพญาศรีสัตตนาคราชถึงท่าเรือข้ามเมืองท่าแขก พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ตามแนวริมเขื่อนถนนล่างปลูกพุทธรักษา และไม้ดอกเพื่อให้พี่น้องต่างจังหวัดมาลงเรือล่องแม่น้ำโขง ชมความสวยงาม และจุดที่สองบริเวณริมเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถึงศาลาแดง เป้าหมายคือ ปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงาม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสามที่สุด คือ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระธาตุพนม สวยที่สุด สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 งามที่สุด ทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง