สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ สกลนคร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ สกลนคร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในห้วงวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ และมีกำหนดเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากจังหวัดมุกดาหาร ไปยัง ท่าอากาศยานนครพนม กลับกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ,พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐,พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครพนม ,ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม,พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม


Cr.เฟสท่าน ผวจ.นครพนม