TOT นครพนม ร่วมเดินสายมอบของขวัญสนับสนุนงานวันเด็กปี 2560


TOT นครพนม ร่วมเดินสายมอบของขวัญสนับสนุนงานวันเด็กปี 2560

TOT นครพนม ร่วมเดินสายมอบของขวัญสนับสนุนงานวันเด็กปี 2560

 เมื่อวันที่ 13 มค.60 ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ทีโอที นครพนม ได้ออกร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครพนมได้รับรับการสนับสนุนสิ่งของรางวัล และของขวัญเพื่อมอบให้เด็กนักเรียน โดยโรงเรียนรอบนอกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในตัวจังหวัดนครพนม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560


 


  ในวันนี้ (13 มค. 60)  ทีโอที นครพนม ร่วมมอบของขวัญแก่ นร.รร.บ้านหนองหญ้าไซ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม รร.บ้านวังม่วง ตำบลมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม รร.บ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม นอกจากนี้ยังไม่มอบสิ่งของให้แก่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) สถานีวิทยุสทร.7 นครพนม ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โดยจะมีการจัดงานในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560