มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 และเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศรีโคตรบูรณ์


 


    ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม