ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนจัดซื้อหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนจัดซื้อหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % (คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 855/2554) ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล สมทบทุนจัดซื้อหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน ที่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ให้ ปี 2554- 256 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในโครงการ  “กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อเด็กและเยาวชน” กำหนด จัดทอดผ้าป่าในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียน นครพนมวิทยาคม เวลา 09.00 น.   โดยพระบวรปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายฆราวาส นายอุดม แก้วนิล ขนส่งจังหวัดนครพนม รองประธานฯ นายนพดล  สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลาง


 


           จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพียงกัน

 

ดีเจหนุ่มก๊อต สุเทพ หันจรัส เครือข่าย บรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน  ผู้สื่อข่าวสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพและอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จ.นครพนม  ผู้สื่อข่าว นสพ.นครสาร  ผู้จัดทำรายการสวัสดีนครพนม FM 107.75 MHz เวลา 06.00-07.00 น. รายการ ลูกทุ่ง FM สทร. 7 นครพนม FM 97.50 MHz เวลา 17.00-18.00 น.  โทร 087-8070789  รายงาน

ขอบคุณ ภาพประกอบข่าว จาก สสส.